a a a wersja kontrastowa
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Budowa sali

 

Na początku czerwca 2017 r. rozpoczęły się prace związane z projektem pn: „Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem” realizowanym w ramach działania 8.1. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10,07 miliona złoty.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu obok już istniejącego, co związane jest bezpośrednio z poprawą i rozwojem infrastruktury Szkoły, która przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjno-kulturalnej. Nowe zaplecze lokalowe umożliwi nie tylko organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystyczno-muzycznym, ale wpłynie również na jakość i komfort nauki uczniów. Zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej na dodatkowe sale ćwiczeniowe, sale koncertową oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym zapewni większą dostępność oferty edukacyjnej i artystycznej nie tylko dla dzieci i młodzieży pragnącej kształcić się muzycznie, ale również dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w organizowanych przez szkołę koncertach i recitalach. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wydarzeń muzycznych o charakterze ponadregionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie oferty edukacji artystycznej Szkoły.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane oraz instalacyjne,. Zakupiony zostanie i zamontowany system elektroakustyczny, oświetlenia estradowe i mechanika sceniczna.  Planowany jest również zakup instrumentów do wyposażenia Sali koncertowej, które będą używane do działalności kulturalnej. Instrumenty będą wykorzystywane w działalności koncertowej. Ponadto zaplanowano zakup mebli umożliwiających skorzystanie z nowych pomieszczeń, przez co Szkoła rozszerzy zakresu dotychczasowej oferty.